Větná stavba | UMÍM ČEŠTINU?

Větná stavba

V TĚCHTO TESTECH Z ČESKÉHO JAZYKA SI PROCVIČÍŠ

stavbu a tvorbu jednoduchých vět a souvětí, druhy souvětí
větný základ, základní a rozvíjející větné členy českého jazyka
spojování vět, funkci spojovacích prostředků (spojek, vztažných zájmen, příslovcí)
rozbor souvětí a větné vzorce
druhy vět podle postoje mluvčího
interpunkci v souvětí a větě jednoduché
slovosled a další jazykové jevy z oblasti větné stavby

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

TESTY PRO 7. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

TESTY PRO 9. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

sipky

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.