Umíš správně skloňovat? Procvič si tvarosloví v on-line testech.

Tvarosloví

PROCVIČ SI ON-LINE S TESTY „UMÍM ČEŠTINU“

skloňování a časování ohebných slovních druhů českého jazyka
mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves i dalších slovních druhů
pravidelné odvozování slov pomocí předpon a přípon
stupňování přídavných jmen a příslovcí
třídění slovních druhů podle mluvnického významu a další jazykové jevy z oblasti tvarosloví

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. TŘÍDU

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

TESTY PRO 7. TŘÍDU

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

TESTY PRO 9. TŘÍDU

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

mobili200px

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.