Slovotvorba a slovní zásoba | UMÍM ČEŠTINU?

Slovotvorba a slovní zásoba

PROCVIČ SI V ON-LINE TESTECH

 stavbu slova a způsoby tvoření slov v českém jazyku
 přechylování, zkracování, přejímání slov
 rozlišování slovních druhů
 synonyma, homonyma, antonyma
 změny významu slov dle kontextu
 nadřazenost, podřazenost a příbuznost slov
 slova spisovná a nespisovná
 slova citově zabarvená, zdrobněliny a další jazykové jevy z oblasti slovotvorby

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

TESTY PRO 7. ROČNÍK

TEST 1     TEST 2     TEST 3    

TESTY PRO 9. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

kockopes

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.