Kde domov můj? Hde bévám? Otestuj si znalosti slohu.

Sloh

V TĚCHTO TESTECH Z ČESKÉHO JAZYKA SI PROCVIČÍŠ

základní slohové útvary českého jazyka (vyprávění, popis, líčení, charakteristika, úvaha, výklad, inzerát, oznámení aj.)
vrstvy národního jazyka (spisovný a nespisovný jazyk, hovorová čeština, citově zabarvená slova, slang aj.)
rozlišení a využití nespisovných útvarů češtiny
použití jazykových prostředků odpovídajících komunikační situaci
členění textů a textovou návaznost
a další jazykové jevy z oblasti stylistiky

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

TESTY PRO 7. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

TESTY PRO 9. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5

noty

…a zvládnout přijímačky z češtiny

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.