Kdo s/z koho? Otestuj si pravidla pravopisu.

Pravopis

PROCVIČ SI V ON-LINE TESTECH

 vyjmenovaná slova českého jazyka
 párové souhlásky
 psaní velkých a malých písmen
 psaní s/z (předpony a předložky)
 psaní i/y
 shodu přísudku s podmětem
 základy interpunkce a další pravopisné jevy z češtiny

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3   

TESTY PRO 7. ROČNÍK

TEST 1     TEST 2     TEST 3   

TESTY PRO 9. ROČNÍK

TEST 1     TEST 2     TEST 3   

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.