Porozumění textu

ON-LINE TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA PŘIPRAVUJEME.

PROCVIČÍŠ SI V NICH

celistvost a soudržnost textu
čtení s porozuměním a kritické čtení
nalezení (pochopení) hlavní myšlenky sdělení (rozlišování podstatných a okrajových informací v textu)
vyvozování závěrů z přečteného textu
odlišování faktů od názorů a hodnocení
rozpoznávání manipulativní komunikace a další jazykové jevy z oblasti porozumění textu

bublinabus

 CHCI ZKUSIT JINÉ TÉMA 

…a zvládnout přijímačky z češtiny.