Rozumíš psanému slovu? Procvič si práci s textem v on-line testech.

Porozumění textu

V TĚCHTO TESTECH Z ČEŠTINY SI PROCVIČÍŠ:

celistvost a soudržnost textu
čtení s porozuměním a kritické čtení
nalezení (pochopení) hlavní myšlenky sdělení (rozlišování podstatných a okrajových informací v textu)
vyvozování závěrů z přečteného textu
odlišování faktů od názorů a hodnocení
rozpoznávání manipulativní komunikace a další jazykové jevy z oblasti porozumění textu

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY PRO 5. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

TESTY PRO 7. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

TESTY PRO 9. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3     TEST 4     TEST 5

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.