Literární výchova

ON-LINE TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2019.

PROCVIČÍŠ SI V NICH

základní literární pojmy
základy literární teorie a historie
literární druhy a žánry
rozlišení různých typů uměleckých a neuměleckých textů
funkci jazykových prostředků (spisovných a nespisovných) v literárních útvarech a další literární témata

tetris

…a zvládnout přijímačky z češtiny